Privacyverklaring

Privacyverklaring

Terpstra Groningen B.V., gevestigd aan Rostockweg 4 9723 HG Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De bescherming van uw privacy heeft bij ons de hoogte prioriteit. De bescherming van uw gegevens voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens:

Terpstra Groningen B.V.

Rostockweg 4

9723 HG Groningen

050-5474226

https://autoterpstra.nl

Greetje Terpstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Terpstra Groningen B.V.

Zij is te bereiken via greetjeterpstra@autoterpstra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Terpstra Groningen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Terpstra Groningen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– U de mogelijkheid te bieden een persoonlijk account aan te maken;

– Om goederen en diensten te leveren;

– Het afhandelen van uw betaling;

– Terpstra Groningen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

– Terpstra Groningen B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

– Terpstra Groningen B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Geautomatiseerde besluitvorming

Terpstra Groningen B.V. neemt incidenteel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Terpstra Groningen B.V.) tussen zit. Terpstra Groningen B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook Bedrijfsmanager. Met deze systemen creëren wij inzicht waardoor wij onze marketinginspanningen efficiënter kunnen inzetten. Zo kan het gebeuren dat bijvoorbeeld door profilering mensen met ons bedrijf in aanraking komen die hierom niet zelf gevraagd hebben.

Bewaartermijn

Terpstra Groningen B.V. bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) gegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn: zolang een persoon gebruik wenst te maken van onze diensten.

Reden: persoonsgegevens in algemene zin zijn nodig om te duiden om welke persoon het betreft als het gaat om onze administratieve processen.

Personalia

Bewaartermijn: de bewaartermijn is gelijk aan de periode dat deze gegevens voor onze processen noodzakelijk zijn.

Reden: personalia worden gebruikt om u te kunnen benaderen en om onze administratieve processen te voeden met de juiste data. De bewaartermijn is dus gelijk aan de periode dat deze gegevens voor onze processen noodzakelijk zijn. Gegevens die niet meer relevant zijn worden gewist. Daarom is het van belang dat u ons op de hoogte houdt wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Terpstra Groningen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Terpstra Groningen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Terpstra Groningen B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terpstra Groningen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar greetjeterpstra@autoterpstra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het wijzigen van u eigen gegevens in onze bestanden kunt u ook zelf doen via het klantenportaal van onze website (https://autoterpstra.mijnklantensite.nl). Terpstra Groningen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van uw gegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Terpstra Groningen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice via greetjeterpstra@autoterpstra.nl.

Nieuws

Autobelettering_web 28-01-2020
RIJ DE ZUINIGSTE RONDE

Hoe zuinig kunt u rijden in de Mazda3 SKYACTIV-G 122? Op een vastgestelde route gaat u…

Lees meer
Mazda-MX-30-EV2-e1572278099163 23-10-2019
Eerste Electrische Mazda! De MX-30

De aller eerste elektrische Mazda, de Mazda MX-30! Nu te bestellen bij ons! Heeft u vragen?…

Lees meer
85b62d4a27ea43297eb1ab349b6e06c6_L 20-10-2019
SKYACTIV-X

Skyactiv-X is de nieuwe revolutionaire benzinemotor van Mazda. Met deze motortechniek worden de voordelen van een…

Lees meer